เค้าจะเชื่อมั้ยเนี่ย http://beriko.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=09-09-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=09-09-2009&group=2&gblog=3 http://beriko.bloggang.com/rss <![CDATA[it's about the number]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=09-09-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=09-09-2009&group=2&gblog=3 Wed, 09 Sep 2009 9:04:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=06-09-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=06-09-2009&group=2&gblog=2 http://beriko.bloggang.com/rss <![CDATA[today is my birthday]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=06-09-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=06-09-2009&group=2&gblog=2 Sun, 06 Sep 2009 3:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=03-09-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=03-09-2009&group=2&gblog=1 http://beriko.bloggang.com/rss <![CDATA[the day i lose you]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=03-09-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=beriko&month=03-09-2009&group=2&gblog=1 Thu, 03 Sep 2009 6:14:23 +0700